Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
piątek,23 października
Imienieny:
Marleny, Edwarda, Seweryna
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
ZEBRANIE WIEJSKIE W SOŁECTWIE LUBOWIDZ !!!!!
obrazek
Protokół
z Zebrania Wiejskiego sołectwa Lubowidz
16 września 2019r

Zebranie rozpoczęło się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 19:15,
tj. w drugim terminie.
W Zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg. listy obecności –
32 osoby oraz Przewodniczący Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska Zdzisław Korda
Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Kazimierza Kordę.
Na protokolanta wybrano Pana Adama Kuczwalskiego.
Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Zebranie wiejskie sołectwa Lubowidz otworzył sołtys Pan Kazimierz Korda, który powitał przybyłych i przedstawił porządek zebrania:
1. stwierdzenie ważności zebrania,
2. przedstawienie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu
sołeckiego Sołectwa Lubowidz na 2019 rok,
3. przedstawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach
funduszu sołeckiego Sołectwa Lubowidz na 2020 rok,
4. powołanie komisji skrutacyjnej,
5. podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięć przyjętych do
realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubowidz celem
wpisania ich do budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2020 rok,
6. sprawy różne nurtujące mieszkańców naszego sołectwa, wolne wnioski
i zapytania.
Ad.1. Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania
głosy przeliczył Adam Kuczwalski
za było 32 uczestników zebrania,
przeciw 0,
wstrzymało się od głosu 0.
Ad.2. Sołtys Kazimierz Korda przedstawił przedsięwzięcia zrealizowanych zadań w 2019r.:
1. Odbudowa rekreacyjnego placu zabaw w centrum wsi:
wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w celu
uzyskania zgody na jego użytkowanie przez Nadzór Budowlany w
Lęborku
2. Wykonanie projektu budowy drogi na działce nr 389 /700,00mb/
z opaską chodnikową lub ścieżką rowerowa
3. Wykonanie monitoringu obejmującego plac zabaw przy przedszkolu
oraz teren przystanku autobusowego
4. Zakup meblościanki w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem między innymi na ekspozycje trofeów uzyskanych przez mieszkańców sołectwa na różnych spotkaniach promujących nasze sołectwo
5. Zakup sprzęty sportowego do wykorzystania w spotkaniach w plenerze z mieszkańcami a szczególnie z młodzieżą i dziećmi w sołectwie
6. Środki przeznaczone na integracje społeczno -środowiskową oraz
wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych na terenie naszego sołectwa poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych przez czynny udział dzieci i młodzieży również osób dorosłych w tematyce profilaktycznej antynarkotykowej i antyalkoholowej a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ad.3.Propozycje przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lubowidz w roku budżetowym 2020 / kwota 43 724,00zł/
- Odbudowa rekreacyjnego placu zabaw w centrum wsi:
Etap I
realizacja przedsięwzięcia pod nazwą:
„PLAC ZABAW w LUBOWIDZU”
zlokalizowanym na dz nr 337/2 obręb Lubowidz
19 624,00zł

- Wykonanie projektu budowy drogi na działce nr 389 /700,00mb/
z opaską chodnikową lub ścieżką rowerowa.
18 000,00zł
Zakup niezbędnych materiałów na wykonanie listwy odbojowej ścian w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Lubowidzu /50mb/
800,00zł

-Zakup sprzęty sportowego do wykorzystania w spotkaniach w plenerze z mieszkańcami a szczególnie z młodzieżą i dziećmi w sołectwie
300,00zł
-Środki przeznaczone na integracje społeczno -środowiskową oraz wyeliminowanie negatywnych zjawisk społecznych na terenie naszego sołectwa poprzez kształtowanie postaw prozdrowotnych przez czynny udział dzieci i młodzieży również osób dorosłych w tematyce profilaktycznej antynarkotykowej i antyalkoholowej a także przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
5 000,00zł
Ad.4. Powołano komisję skrutacyjną w następującym składzie:
Maria Matuszewska - przewodniczący
Darek Terman
Damian Pospieszny
Ad.5. Głosowanie nad przyjęciem uchwały- w sprawie zatwierdzenia przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubowidz celem wpisania ich do budżetu Gminy Nowa Wieś Lęborska na 2020 rok – przebiegało w następujący sposób:
za było 24 os.
przeciw 5 os.
wstrzymało się od głosowania 3 os
Przewodniczący zebrania stwierdził, że uchwałę przyjęto większością głosów

Ad.6.Sprawy różne - dyskusja - złożone wnioski :
dodatkowa tablica ogłoszeń dla Rybnika
światłowód dla Rybnika
gaz ziemny dla Rybnika
wymiana (naprawa) płyt drogowych na drodze Lubowidz-Rybik oświetlenie tej drogi
zebranie sterty piasku ze ścieżki rowerowej
zakończenie nawierzchni ścieżki rowerowej - brakuje ok.1 m2 kostki brukowej
palenie w Lubowidzu w piecach centralnego ogrzewania śmieciami lub niewłaściwym opałem , co powoduje powstawanie smogu 
postulat odnośnie oznakowania ścieżki rowerowej - dopisanie oznakowania również jako chodnik
wycięcie krzewów w drodze gminnej dz.nr. 448 obr. Lubowidz
kanalizacja wsi Lubowidz
elewacja budynku byłej szkoły w Lubowidzu oraz budynku przedszkola
oświetlenie części drogi gminnej dz nr 389 obr. Lubowidz

Sołtys wyjaśnia miedzy innymi:

gazyfikacja sołectwa – obecnie trwa realizacja projektu i każdy właściciel posesji ma możliwość przyłączenia się do gazociągu;

oświetlenie drogi w kierunku na Rybnik – rozpoczęcie prac w tym roku -montaż sieci internetowej (światłowodów) – realizacja przez firmę SKORPION
projekt kanalizacji sołectwa – istnieje projekt, którego realizacja rozpocznie się najprawdopodobniej w 2022 r.;

Pozostałe wnioski i postulaty pismem przekazane zostaną Panu Wójtowi Gmina Nowa Wieś Lęborska


Spotkanie z przedstawicielem firmy oferującej sprzedaż i montaż paneli fotowoltaicznych, jako odnawialne źródło energii.

Zakończenie obrad , podziękowanie za przybycie mieszkańców na zebranie.Sołtys Sołectwa Lubowidz
Kazimierz Korda
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ